O nas

Jako Kuchnie Świata S.A. jesteśmy importerem i dystrybutorem artykułów spożywczych dla segmentów: HoReCa, sieci handlowe, sieć sklepów własnych (Delikatesy Kuchnie Świata) oraz sprzedaży internetowej.
Ryszard Dymny
Prezes Zarządu
Technolog żywności, absolwent SGGW, ukończył Wydział Handlu Zagranicznego na SGPIS (obecnie SGH). Firmę w Polsce powołał w 1990 roku po powrocie z Berlina Zachodniego, gdzie pracował przez 5 lat jako polski attaché handlowy przy Misji Wojskowej w Berlinie.
Jarosław Rymuszka
Wiceprezes Zarządu
Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz MBA Warsaw University of Technology, dyplom ACCA. Poprzednio audytor finansowy w KPM oraz PricewaterhouseCoopers. W Kuchniach Świata od 2000 roku odpowiedzialny za finanse.
Maria Dymna-Chojnacka
Dyrektor Zarządzająca Prokurent
Absolwentka SGGW na Wydziale Zootechnika. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. W Kuchniach Świata od 2011 roku.
Anna Białas
Główna Księgowa Prokurent
Absolwentka Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2007 roku piastuje stanowisko Głównej Księgowej.
Joanna Kołodziejczyk
Dyrektor Handlowa ds. Segmentu HoReCa
Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie. Z Kuchniami Świata związana od 1996 roku. Zarządza sześcioma oddziałami handlowymi na terenie Polski.
Rafał Majek
Dyrektor Handlowy ds. Detalu Obcego i Eksportu
Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer. Z Kuchniami Świata związany od 2009 roku. Odpowiedzialny za współpracę z sieciami handlowymi.
Paweł Szostak
Dyrektor Sieci Sklepów Własnych
Absolwent SGGW, technolog żywności. Z Kuchniami Świata związany od 2003 roku. Odpowiada za ogólnopolską sieć delikatesów Kuchnie Świata.
Dariusz Richter
Dyrektor ds. Rozwoju
Absolwent Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. W firmie od 2002 roku jest specjalistą od technologii żywności, towaroznawstwa i sztuki kulinarnej.
Marcin Wyszkowski
Dyrektor Działu Zakupów
Absolwent UW oraz SGH. W Kuchniach Świata od 2008 roku. Odpowiedzialny za całość procesów zakupowych w firmie, w tym przede wszystkim za zakupy kontenerowe spoza UE.
Beata Piątkiewicz
Dyrektor Działu Obsługi Klienta i Windykacji
Absolwentka SGGW, technolog żywności. Z Kuchniami Świata związana od 1994 roku, zarządza Działem Windykacji.
Tomasz Rakowski
Dyrektor IT
Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT - Warsaw School of Information Technology). W Kuchniach Świata od 2002 roku.