PL EN Wybierz język Unia Europejska
Wyszukaj: Zaawansowane

FUNDUSZE UNIJNE

Firma Kuchnie Świata S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słodowiec 10/10, 01-708 Warszawa, realizuje projekt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu, realizowany w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPLU.01.02.00-06-0005/16) pod nazwą: OPRACOWANIE NOWEJ, INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI NADKWASÓW KWASU OCTOWEGO I INNYCH KWASÓW KARBOKSYLOWYCH JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU FIRMY '' KUCHNIE ŚWIATA S.A. ''.

 

Cel projektu: opracowanie nowej, innowacyjnej metody otrzymywania nadkwasów kwasu octowego oraz innych kwasów karboksylowych.

Planowane efekty: opracowanie nowej, innowacyjnej metody otrzymywania nadkwasów kwasu octowego oraz innych kwasów karboksylowych, które będą miały zastosowane między innymi przy prowadzeniu dezynfekcji urządzeń i powierzchni.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 30.04.2020 r.

Wartość projektu: 2 086 024,56

Wartość dofinansowania: 1 207 477,94

.